Cách xóa bộ sưu tập trong Collections trên Microsoft Edge Chromium Update 08/2021

Tính năng Collections hiện được kích hoạt theo mặc định bắt đầu từ các phiên bản mới nhất của Microsoft Edge trong các kênh Dev và Canary.

  • Cách mở khóa game SURF trên Edge Chromium Canary

Collections cho phép bạn thu thập, sắp xếp, xuất và chia sẻ nội dung trên web.

Microsoft đã thiết kế Collections dựa trên những gì bạn làm trên web.

  • Nếu bạn mua sắm, nó sẽ giúp bạn thu thập và so sánh các mặt hàng.
  • Nếu bạn tổ chức sự kiện hoặc chuyến đi, Collections sẽ giúp tập hợp tất cả thông tin về chuyến đi hoặc sự kiện đó, cũng như ý tưởng để làm cho sự kiện hoặc chuyến đi của bạn thành công.
  • Nếu bạn là một giáo viên hoặc học sinh, nó sẽ giúp bạn tổ chức việc nghiên cứu trên web và tạo các kế hoạch hoặc báo cáo về bài học.

Bất cứ điều gì bạn đang làm trên web, Collections đều có thể giúp ích. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách xóa một bộ sưu tập nội dung khỏi Collections trong Microsoft Edge dựa trên Chromium.

Cách 1:

1. Mở Microsoft Edge.

2. Thực hiện bước 3 (sử dụng thanh công cụ) hoặc bước 4 (sử dụng phần cài đặt) bên dưới, tùy theo cách bạn muốn mở bảng điều khiển Collections.

3. Nhấn vào nút Collections trên thanh công cụ và chuyển đến bước 5 bên dưới.

Nhấn vào nút Collections
Nhấn vào nút Collections

4. Nhấn vào Settings and more (Alt+F) – biểu tượng menu 3 dấu chấm, nhấp vào Collections và chuyển đến bước 5 bên dưới.

5. Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào bộ sưu tập (ví dụ, “New collection 2”) mà bạn muốn xóa và nhấn vào Delete collection.

Nhấn vào Delete collection
Nhấn vào Delete collection

6. Khi hoàn tất, bạn có thể nhấn vào nút Close (X) để đóng Collections.

Cách 2:

1. Mở Microsoft Edge.

2. Thực hiện bước 3 (sử dụng thanh công cụ) hoặc bước 4 (sử dụng phần cài đặt) bên dưới để biết cách bạn muốn mở bảng điều khiển Collections.

3. Nhấn vào nút Collections trên thanh công cụ và chuyển đến bước 5 bên dưới.

4. Nhấp vào Settings and more (Alt+F) – biểu tượng menu 3 chấm, nhấn vào Collections và chuyển đến bước 5 bên dưới.

5. Chọn (các) bộ sưu tập mà bạn muốn xóa và nhấn vào nút Delete collection (biểu tượng thùng rác).

Nhấn biểu tượng thùng rác để xóa
Nhấn biểu tượng thùng rác để xóa

Lưu ý: Hộp kiểm sẽ xuất hiện trên bộ sưu tập khi bạn di con trỏ qua bộ sưu tập đó.

Nếu muốn chọn tất cả các bộ sưu tập cùng một lúc, bạn có thể nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào một khoảng trống trong bảng điều khiển Collections rồi nhấp vào Select all.

Có thể nhấp vào Select all để chọn tất cả các bộ sưu tập
Có thể nhấp vào Select all để chọn tất cả các bộ sưu tập

6. Khi hoàn tất, bạn có thể nhấn vào nút Close (X) để đóng Collections.

Leave a Reply