Cách thêm/xóa nút Feedback trong Microsoft Edge Chromium Update 08/2021

Microsoft Edge bao gồm một nút Feedback (phản hồi) trên thanh công cụ được sử dụng để nhanh chóng gửi phản hồi cho Microsoft về trải nghiệm hoặc sự cố với bản build Microsoft Edge.

Nếu không muốn có nút Feedback trên thanh công cụ trong Microsoft Edge, bạn có thể xóa nó.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thêm hoặc xóa nút Feedback trên thanh công cụ trong Microsoft Edge dựa trên Chromium.

1. Xóa từ Feedback trong Microsoft Edge

1. Mở Microsoft Edge.

2. Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ nút Feedback trên thanh công cụ, rồi nhấp vào Hide from toolbar.

Nhấp vào Hide from toolbar
Nhấp vào Hide from toolbar

2. Thêm/xóa nút Feedback trong menu Settings

1. Mở Microsoft Edge.

2. Nhấp vào nút Settings and more (Alt+F) (3 dấu chấm).

3. Nhấn vào Help and Feedback, nhấp chuột phải vào Send feedback và nhấn vào Hide from toolbar hoặc Show in toolbar tùy thuộc vào trạng thái hiện tại của nút Feedback.

Nhấn vào Hide from toolbar hoặc Show in toolbar
Nhấn vào Hide from toolbar hoặc Show in toolbar

3. Thêm/xóa nút Feedback trong cài đặt

1. Mở Microsoft Edge.

2. Nhấn vào nút Settings and more (Alt+F) và nhấp vào Settings.

3. Nhấp vào Appearance ở phía bên trái và bật (mặc định) hoặc tắt tùy chọn Show feedback button ở phía bên phải cho những gì bạn muốn.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy bảng điều khiển bên trái, thì hãy nhấn vào nút menu 3 thanh ngang ở phía trên bên trái, hoặc mở rộng các đường viền ngang của cửa sổ Microsoft Edge cho đến khi bạn thấy bảng điều khiển.

Nhấp vào Appearance ở phía bên trái
Nhấp vào Appearance ở phía bên trái

4. Bây giờ bạn có thể đóng tab Settings nếu muốn.

4. Buộc thêm/xóa nút Feedback trong Microsoft Edge Stable cho mọi người dùng

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với quyền admin để sử dụng tùy chọn này.

Tùy chọn này sẽ không ảnh hưởng đến các kênh Beta, Dev hoặc Canary của Microsoft Edge. Nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến kênh Microsoft Edge Stable.

Các file .reg có thể tải xuống bên dưới sẽ thêm và sửa đổi giá trị DWORD trong registry:

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPoliciesMicrosoftEdge

1. Thực hiện bước 2 (để thêm), bước 3 (để xóa), bước 4 (mặc định) bên dưới cho những gì bạn muốn làm.

2. Để buộc luôn thêm nút Feedback trong Microsoft Edge, tải xuống file này và chuyển đến bước 5 bên dưới.

Lưu ý: Cài đặt này sẽ chuyển sang màu xám và ngăn người dùng sử dụng tùy chọn 1, 2, 3.

3. Buộc loại bỏ nút Feedback trong Microsoft Edge, tải xuống file này và chuyển đến bước 5 bên dưới.

4. Mặc định – Cho phép người dùng thêm hoặc xóa nút Feedback trong Microsoft Edge. Tải xuống file này và chuyển đến bước 5 bên dưới.

5. Lưu file .reg vào desktop.

6. Nhấp đúp chuột vào file .reg đã tải xuống để hợp nhất nó.

7. Khi được nhắc, bấm vào Run > Yes (UAC) > Yes > OK để phê duyệt hợp nhất.

8. Nếu Microsoft Edge hiện đang mở, hãy đóng và mở lại Microsoft Edge để áp dụng thay đổi.

9. Nếu thích, bây giờ bạn có thể xóa file .reg đã tải xuống.

Leave a Reply