Download Free Pascal 3.2 Update 06/2021

  • Phần mềm miễn phí
  • Phiên bản: 3.2
  • Ngày cập nhật: 19/06/2020
  • Nền tảng: Windows

Tải Free Pascal 3.2

Free Pascal là gì?

Free Pascal là một trình biên dịch Pascal mã nguồn mở, linh hoạt và hoàn thiện. Nó có thể nhắm mục tiêu nhiều kiến ​​trúc bộ xử lý: Intel x86 (16 và 32 bit), AMD64/x86-64, PowerPC, PowerPC64, SPARC, SPARC64, ARM, AArch64, MIPS, Motorola 68k, AVR và JVM.

Hệ điều hành được hỗ trợ bao gồm Windows (16/32/64 bit, CE và NT gốc), Linux, Mac OS X/iOS/iPhoneSimulator/Darwin, FreeBSD và các loại BSD khác, DOS (16 bit hoặc 32 bit DPMI), OS/2, AIX, Android, Haiku, Nintendo GBA/DS/Wii, AmigaOS, MorphOS, AROS, Atari TOS và các nền tảng nhúng khác.

Ngoài ra, hỗ trợ cho kiến ​​trúc RISC-V (32/64), Xtensa và Z80, cũng như cho cơ sở hạ tầng trình biên dịch LLVM có sẵn trong phiên bản phát triển. Bên cạnh đó, nhóm Free Pascal còn duy trì một trình chuyển đổi từ Pascal sang Javascript được gọi là pas2js.

Free Pascal là một trình biên dịch Pascal mã nguồn mở linh hoạt
Free Pascal là một trình biên dịch Pascal mã nguồn mở linh hoạt

Phiên bản hiện tại

Phiên bản 3.2.0 là phiên bản ổn định mới nhất của Free Pascal. Nhấn vào liên kết tải xuống và chọn một phiên bản phù hợp với hệ điều hành của bạn. Các bản phát triển có số phiên bản 3.3.x. Xem trang Development để biết cách tìm các nguồn mới nhất và hỗ trợ phát triển.

Những tính năng của Free Pascal

Cú pháp ngôn ngữ có khả năng tương thích tuyệt vời với TP 7.0 cũng như với hầu hết các phiên bản của Delphi (classes, rtti, exceptions, ansistrings, widestrings, interfaces). Chế độ Mac Pascal, phần lớn tương thích với Think Pascal và MetroWerks Pascal, cũng có sẵn. Thêm vào đó, Free Pascal còn hỗ trợ nạp chồng hàm (function overloading), nạp chồng toán tử (operator overloading), thuộc tính toàn cục (global properties) và một số tính năng bổ sung khác.

Yêu cầu

Kiến trúc x86

Đối với phiên bản 80×86, ít nhất phải có bộ xử lý 386, nhưng 486 được khuyến nghị. Phiên bản Mac OS X yêu cầu Mac OS X 10.4 trở lên, với các công cụ dành cho nhà phát triển được cài đặt.

Kiến trúc PowerPC

Bất kỳ bộ xử lý PowerPC nào cũng vậy. 16 MB RAM là bắt buộc. Phiên bản Mac OS cổ điển dự kiến ​​sẽ hoạt động với hệ thống 7.5.3 trở lên. Phiên bản Mac OS X yêu cầu Mac OS X 10.3 trở lên (có thể biên dịch cho 10.2.8 trở lên), với các công cụ dành cho nhà phát triển được cài đặt. Trên các hệ điều hành khác, Free Pascal hoạt động trên bất kỳ hệ thống nào có thể chạy hệ điều hành.

Kiến trúc ARM

16MB RAM là bắt buộc. Chạy trên bất kỳ cài đặt ARM Linux nào.

Kiến trúc Sparc

16MB RAM là bắt buộc. Chạy trên bất kỳ cài đặt Sparc Linux nào (solaris đang được thử nghiệm).

Giấy phép

Các gói và thư viện runtime có Library GNU Public License được sửa đổi để cho phép sử dụng những thư viện tĩnh khi tạo ứng dụng. Bản thân mã nguồn của trình biên dịch có GNU General Public License (Giấy phép Công cộng GNU). Các nguồn cho cả trình biên dịch và thư viện runtime đều có sẵn, trình biên dịch hoàn chỉnh được viết bằng Pascal.

Leave a Reply